Nebytový priestor B0.09

Cena -
Úžitková plocha 34.49 m2
Celková plocha 34.49 m2
0.09 sklad 31.20 m2
0.07 predsieň WC+WC (zázemie pre nebytový pr.) 3.29 m2
Stiahnuť pôdorys